Стратегиялык анализ жана прогноздоо институту

ИСАПтын директору
Салиев Аман Акылбекович
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 42
(996-312) 43-94-15
996-312 43-94-16
(996-312) 43-94-17

Материал кыргыз тилине которулууда