Сдача ВКР на Естественно-техническом факультете (ЕТФ)